αρχική σελίδα
Σάββατο, 19 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας_Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός στο πλαίσιο του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου_Λήξη 19/11/2013.
10/10/2013
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, ως αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου » με κωδικό ΟΠΣ: 0374103 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 203.252,03 ευρώ,  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

 

Αρ. Διακήρυξης:43/23.09.2013

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Κέντρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΥΨΕΛΗΣ 16,  11361)  στις 19/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 19/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Παρακαλώ δείτε τα παρακάτω συνημμένα.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή