αρχική σελίδα
Σάββατο, 19 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαγ. α.π.3025-ΕΤΑΛ Α.Ε.- Ανακοίνωση Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ενέργεια «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΣΒΟΥ»
05/04/2013
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Ανακοίνωση Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ενέργεια «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΣΒΟΥ»
(ανάρτηση 04.04.2013) www.etal-sa.gr

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., η οποία αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων της 08.04.2011, και την εγκεκριμένη Αίτηση υποβολής πρότασης έργου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Επιπέδου Λήψης Απόφασης Δ.Σ. 209-1/29.03.2013) για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, που θα αναλάβει το έργο υλοποίησης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ».

(Επισυνάπτεται η περίληψη)

Στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε., θα βρείτε τα παρακάτω αρχεία:

_______________________________________________________________

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-3.3.1-v.2.0

2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-3.3.1-v.2.0

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-3.3.1-v.2.0

4. ΣΧΕΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-3.3.1-v.2.0

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-3.3.1

5. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 209-1/29.03.2013-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-3.3.1

_______________________________________________________________

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

(αναρτώνται την ημέρα που δημοσιεύονται στο τύπο από 05.04.2012-12.04.2013)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Περίληψη Πρόσκλησης