αρχική σελίδα
Κυριακή, 20 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υπ. Εξωτερικών_Αναζήτηση Ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων στην Αίγυπτο σε διαδικασία εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Αλλοδαπών Παραγωγικών Μονάδων στην Αίγυπτο
09/03/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια πληροφόρησής της από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κάιρο, ενημερώνει ότι η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάιρο ζήτησε από τα Κράτη-Μέλη να υποβάλουν στην Αντιπροσωπεία επικαιροποιημένους καταλόγους επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή (registration) στο Ειδικό Μητρώο Αλλοδαπών Παραγωγικών Μονάδων στην Αίγυπτο, σε εφαρμογή των Διαταγμάτων υπ’ αρ. 43/2016 και 44/2019, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή των παραγομένων από αυτές προϊόντων στην Αίγυπτο, η ολοκλήρωση της εξέτασης της οποίας εκκρεμεί από Αιγυπτιακής πλευράς.

Τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από πλευράς Ελληνικών επιχειρήσεων είναι: η επωνυμία της εταιρίας που αιτήθηκε εγγραφή, ο κλάδος, η εμπορική ονομασία/σήμα των προϊόντων καθώς και ο αριθμός καταχώρησης της αίτησης/φακέλου από τον Αιγυπτιακό Γενικό Οργανισμό Ελέγχου Εξαγωγών & Εισαγωγών (GOIEC).

Eπιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι από τις 108 συνολικά, εκκρεμείς αιτήσεις εγγραφής κοινοτικών εταιριών που είχε υποβάλει η ΕΕ, στο τέλος του 2019, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την εγγραφή για 53 (απορρίφθηκαν 41 αιτήσεις εταιριών επί τη βάσει ληγμένων πιστοποιητικών ποιότητας ενώ οι υπόλοιπες δεν βρέθηκαν στη σχετική «Βάση Δεδομένων Εκκρεμών Αιτήσεων» του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου). Παράλληλα, τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, δεν ενημερώθηκαν σχετικά από τις Αιγυπτιακές Αρχές.

Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν, απευθείας στο Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου, το αργότερο, έως τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020, προκειμένου, αυτά, εν συνεχεία, να διαβιβασθούν στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάιρο, με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών εγγραφής κοινοτικών παραγωγικών μονάδων/εξαγωγέων.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Καΐρου:

 

Προϊστάμενος Γραφείου, κ. Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

∆/νση : 18 Aisha El Taymouria, Garden City Cairo 11451

Τηλ.: (00202) 27948482, 27952036,

Fax:  (00202) 27940684

Email: ecocom-cairo@mfa.gr

Web Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/811.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή