αρχική σελίδα
Δευτέρα, 28 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έρευνα ΙΟΒΕ με τίτλο «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».
15/07/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Public Issue έχουν αναλάβει για λογαριασμό του ΣΕΒ την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».

 

Στο πλαίσιο του έργου, διεξάγεται ευρεία έρευνα πεδίου σε επιλεγμένες επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση του παραγωγικού τοπίου της εγχώριας βιομηχανίας, σε όρους παραγωγικών οικοσυστημάτων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατόπιν της εγχώριας δημοσιονομικής κρίσης και της πολυετούς οικονομικής προσαρμογής. Από αυτήν τη διαδικασία αναμένεται να αναδειχθούν τα τρέχοντα χαρακτηριστικά της διάρθρωσης του εγχώριου βιομηχανικού τομέα, ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλες πολιτικές υποστήριξης του παραγωγικού συστήματος της χώρας.

 

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβάλλουν στην επιτυχή πραγματοποίηση της έρευνας συμπληρώνοντας το συνημμένο ερωτηματολόγιο.

 

Οι πληροφορίες που αναζητούνται εντάσσονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή ή Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι και θεωρούνται καταλληλότεροι για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

 

Τονίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που θα παράσχετε είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μόνο σε συγκεντρωτική μορφή και όχι σε επίπεδο επιχείρησης. Επισημαίνεται επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την ανάλυση των στοιχείων, θα σας αποσταλεί ενημερωτικό δελτίο με τα συνολικά αποτελέσματα και τις τάσεις που προκύπτουν.

 

Είναι αυτονόητο ότι η επιτυχία της έρευνας εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική σας ανταπόκριση και συμμετοχή. Γι’ αυτό και σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στη διεξαγωγή αυτής της έρευνας.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο σε αρχείο doc πατώντας εδώ και σε pdf πατώντας εδώ.

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να επιστραφεί από εσάς, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
- με FAX, στον αριθμό: 210-9233977
- με e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: valavanioti@iobe.gr ,
- με απαντητικό φάκελο στην διεύθυνση του ΙΟΒΕ (Τσάμη Καρατάσου 11, Τ.Κ. 11742, Αθήνα)

 

Εάν σας έχουν ήδη προσεγγίσει από την εταιρεία Public Issue και το έχετε συμπληρώσει ή βρίσκεστε σε διαδικασία να το συμπληρώσετε, τότε αγνοήστε το παρόν.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή