αρχική σελίδα
Τετάρτη, 23 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έναρξη λειτουργίας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου
31/08/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 5 Ιουλίου 2018 τέθηκε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ).

Τι είναι το Η.Π.Μ.

Βασικός στόχος της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής κατάστασης σε μία πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης και ροής εργασιών.

Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2 (Α1 έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και Α2 έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον), καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011

 

Οι βασικοί χρήστες του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) είναι:

- ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας που χρησιμοποιεί το ΗΠΜ για την υποβολή της ΜΠΕ και την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας σε συνεργασία με τους μελετητές

- οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες που διενεργούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση

- οι φορείς, που συμμετέχουν και γνωμοδοτούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση

- οι πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την πορεία οποιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των αποτελεσμάτων της

 

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) επιτρέπεται σε εγγεγραμμένους χρήστες, στη διεύθυνση http://eprm.ypen.gr . Η εγγραφή των χρηστών γίνεται μετά από πιστοποίηση τους μέσω του συστήματος TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Η παραγωγική πλήρης λειτουργία του ΗΠΜ, θα ολοκληρωθεί σε δύο (2) φάσεις. Η πρώτη φάση λειτουργίας του, που ξεκίνησε στις 05.07.2018 περιλαμβάνει τις διαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων / δραστηριοτήτων, που υπάγονται στην Α κατηγορία αυτών, σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016 όπως ισχύει.

 

Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης λειτουργίας:

1) Η πρόσβαση των αρμοδίων αρχών και υπηρεσίες του Άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών Ελεγκτών ΥΠΕΝ, Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος), θα πραγματοποιείται μέσω της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, του ΥΠΕΝ, με την μέχρι σήμερα πρακτική.

2) η πρόσβαση των μελετητών, πραγματοποιείται μέσω των Φορέων των έργων / δραστηριοτήτων.

 

Κατά την δεύτερη φάση λειτουργίας θα ενταχτούν και τα έργα / δραστηριότητες Β κατηγορίες (ΠΠΔ) εδώ θα αποκτήσουν πρόσβαση, με συγκεκριμένα δικαιώματα, οι  Ελεγκτές Υπηρεσίες (ΕΓΕΕΠ, ΚΕΠΠΕ κ.ά.) καθώς και οι Μελετητές των έργων.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή