αρχική σελίδα
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη διερεύνηση τρόπων διευκόλυνσης των επενδύσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
13/09/2017
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανοιχτή διαβούλευση με θέμα την αναζήτηση τρόπων για την διευκόλυνση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η διερεύνηση της χρησιμότητας εγκαθίδρυσης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την πρόληψη και τη φιλική επίλυση διαφορών μεταξύ κράτους και επενδυτών εντός της Ενιαίας Αγοράς.  Παράλληλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να προσδιορίσουν περιοχές στις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη διευκρίνιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων επενδυτών.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες και τις οργανώσεις, ενώ  ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμμετοχή ενδιαφερόμενων δημοσίων αρχών, παραγωγικών και οικονομικών φορέων, οργανώσεων επενδυτών, δικηγόρων, διαιτητών και μεσολαβητών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην κάτωθι ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/40b0437f-942e-404e-8402-a0f97360d675?draftid=dd642637-d6a7-43bc-940c-6ee38939c036&surveylanguage=EL

Στους κάτωθι συνδέσμους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν μία αρχική εκτίμηση επιπτώσεων ενός πιθανού πλαισίου για την πρόληψη και φιλική επίλυση επενδυτικών διαφορών καθώς και έναν ερμηνευτικό οδηγό για τη διευκρίνιση των προτύπων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη μεταχείριση των διασυνοριακών ενδοενωσιακών επενδύσεων.

·Inception Impact Assessment: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_en

· Roadmap: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735326_en
 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 3 Νοεμβρίου 2017, οπότε και θα παραμείνει ανοιχτός ο σχετικός σύνδεσμος.  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή