αρχική σελίδα
Δευτέρα, 28 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενημέρωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
20/12/2016
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Με τον Ν. 4042/2012 άρθρο 42 ιδρύεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Με την ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 43942/4026/2016 Αποφασίζεται η Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24). (επισυνάπτεται)

 

Βάση της ΚΥΑ , στο άρθρο 2 παρ. 2 ββ, υπόχρεες εγγραφής στο ΗΜΑ είναι ΚΑΙ οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα και έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24). Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν ηλεκτρονικά και να καταχωρίζουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες τους στο ΗΜΑ.

 

Επίσης βάση της ΚΥΑ όσες Επιχειρήσεις ασχολούνται με το πεδίο της διαχείρισης-μεταφοράς κλπ απορριμμάτων οφείλουν:

α) να εγγραφούν στο ΗΜΑ έως τις 31/12/2016 όλοι οι υπόχρεοι

β) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους (αρχής γενομένης από το έτος 2016) μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Γ) κατ εξαίρεση για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΗΜΑ, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

 

Η ιστοσελίδα που βρίσκεται το ΗΜΑ, όπου θα κάνετε την εγγραφή σας και θα υποβάλλετε τις ετήσιες εκθέσεις σας είναι η : http://wrm.ypeka.gr/

Αναμένεται σύντομα η λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας του έργου και γραφείου στο Υπουργείο, όπου θα μπορείτε να αντλήσετε τις πληροφορίες που θα χρειάζεσθε. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

Παρότι η ΚΥΑ προβλέπει συγκεκριμένες ημερομηνίες εγγραφής σας και συμπλήρωσης εκθέσεων, η ιστοσελίδα του ΗΜΑ ακόμη και σήμερα δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να πρέπει να είσθε σε επιφυλακή ελέγχοντας συνεχώς την λειτουργία της

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
2016-Υ.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ_ΦΕΚ 2992-Β