αρχική σελίδα
Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Παγκόσμια Έρευνα ΠΟΕ - ΟΟΣΑ - ICC ''Μείωση του Κόστους των Εμπορικών Συναλλαγών''.
07/11/2014
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 FIFTH GLOBAL REVIEW OF AID FOR TRADE
30 JUNE-2 JULY 2015
 
"REDUCING TRADE COSTS FOR INCLUSIVE, SUSTAINABLE GROWTH"
Το υψηλό το κόστος των εμπορικών συναλλαγών, λειτουργεί ως τροχοπέδη για την εμπορική ολοκλήρωση πολλών αναπτυσσόμενων χωρών και ιδίως των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Για την μείωση αυτού του κόστους των συναλλαγών και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ασχολούνται και επεξεργάζονται διάφορες δράσεις.
Αυτές οι πρωτοβουλίες, για τη μείωση του κόστους των εμπορικών συναλλαγών, θα επανεξεταστούν σε μία συνάντηση που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου στις 30/6 - 2/7/ 2015 με θέμα:

"Η Μείωση του Κόστους των Εμπορικών Συναλλαγών για την
Χωρίς Περιορισμούς Αειφόρο Ανάπτυξη"
 
Ως μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης, που θα στηρίξει τη παραπάνω συνάντηση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), ξεκινούν μια παγκόσμια έρευνα συλλογής περιπτώσεων (case stories) με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για τη μείωση του κόστους συναλλαγών, που συγχρόνως εξετάζουν τις επιπτώσεις στην χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη.


Ο σκοπός της διαδικασίας συλλογής και αξιολόγησης αυτών των πρωτοβουλιών για τη 5η Παγκόσμια Αναθεώρηση είναι να επανεξεταστεί η εφαρμογή των συστάσεων της Task Force για «Βοήθεια στο Εμπόριο», ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση της "ζήτησης» από την ένταξη του εμπορίου στον εθνικό και περιφερειακό προγραμματισμό ανάπτυξης. Ένα βασικό στοιχείο του πλαισίου συλλογής και αξιολόγησης είναι επίσης η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με σκοπό τη δημιουργία θετικών κινήτρων για περισσότερη και καλύτερη βοήθεια στο εμπόριο.

Για να υποβάλετε ένα “case story”, παρακαλούμε να ακολουθήσετε το παρακάτω link :
 
Για τον ιδιωτικό τομέα:https://www.research.net/s/PRIVATE_SECTOR_CASE_STORY_2015
 
Για τον δημόσιο τομέα:https://www.research.net/s/PUBLIC_SECTOR_CASE_STORY_2015ICC Ελλάς
Εθνική Ελληνική Επιτροπή - Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα
Tel  +30 2103810879| Fax  +30 2103831189
E-mail  iccgr@otenet.gr | Website www.iccwbo.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή