αρχική σελίδα
Σάββατο, 26 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Γνωστοποίηση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών(Μαυροματίου, Κακαβιάς, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης).
25/06/2014
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

                        Ιωάννινα, 20 Ιουνίου  2014

Aριθμ. Πρωτ. : τ.τ. 35478/8070

 

Ταχ. Δ/νση

:

Βορείου Ηπείρου 20

454 45  Ιωάννινα

 

 

 

Τηλεφ.

:

2651360319 - 32651360338

 

 

Fax

:

2651360341

 

 

Ιστοσελίδα

Email

Πληροφορίες

 

:

:

:

 

www. apdhp-dm.gov.gr

akarali@apdhp-dm.gov.gr

Ιωάννα Καραλή

Λαμπρινή Ντάγιου

ΠΡΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

             

 

ΘΕΜΑ :  Γνωστοποίηση αποτελέσματος διαγωνισμού .

Σχετ. : Η με αριθμ. πρωτ.  35478/8070/20-06-2014  Απόφαση Γ.Γ. ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. πρωτ. 35478/8070/20-06-2014  (ΑΔΑ : ΨΙ4ΙΟΡ1Γ-Χ79) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το πρακτικό 1/30-05-2014 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού 6/2014 για την ανάδειξη  προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες  των Συνοριακών Σταθμών  (Μαυροματίου, Κακαβιάς, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης), χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για  τα έτη  2014 και 2015.

Σύμφωνα με αυτή ο ανωτέρω διαγωνισμός απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά  και ως εκ τούτου στη συνέχεια θα ακολουθηθούν οι κείμενες περί προμηθειών διατάξεις για τις περιπτώσεις που σε ανοικτό διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (άρθρο 2 παράγραφος 13 του ν.2286/1995, άρθρο 22 του Π.Δ.118/2007, άρθρο 25 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007, άρθρο 2 του Π.Δ. 122/2012).

 

Την ανωτέρω απόφαση καθώς και το πρακτικό  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας :www. apdhp-dm.gov.gr → «Ανακοινώσεις – προκηρύξεις».

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

 

Μ. Ε.Ν.Γ.Γ. Α.Δ. Η-Δ.Μ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Έγκριση πρακτικού